Od dnia 01.12.2017 - biuro Kancelarii mieści się przy ulicy Piłsudskiego 3, 27-200 Starachowice.

Nasza kancelaria

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Justyny Jabłońskiej- Lewickiej obejmuje swoim działaniem miasto Starachowice oraz gminy Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów oraz Wąchock.

Stosownie do art. 8 ust.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Celem szybkiego i sprawnego ustalenia poszczególnych składników majątkowych dłużnika kancelaria korzysta z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz systemu Ognivo. Wdrożenie systemu Komornik Online umożliwia wierzycielowi bieżący wgląd w czynności dokonane w sprawach prowadzonych z jego wniosku.